شروع اکران: سه شنبه ها


توضیحات:

برنامه رصد شبانه با تلسکوپ هر هفته  سه شنبه از ساعت 20:30 تا 22:30 در صورت مساعد بودن وضع هوا  ،  در مقابل درب شمالی آسمان نما برگزار میشود.

Mercury