نام فیلم : طوفان های خورشیدی Solar Storms


خورشید در هر ثانیه مقدار عظیمی از ذرات پر انرژی خودش را روانه سرتاسر منظومه شمسی می کند. اما گاهی این ذرات با انرژی حیرت آوری از سطح خورشید جدا شده و به سمت زمین می آید.این بادهای عظیم که با سرعت فضای اطراف منظومه شمسی را در می نوردند به قدری قدرتمندند که می توانند تا هفته ها امواج رادیویی منتشر شده در جو زمین را مختل کنند.همین ذرات باعث بوجود آمدن شفق های زیبایی قطبی هم می شوند. طوفان های خورشیدی که به عطسه خورشید هم معروفند موضوع اصلی این نمایش است که بصورت سه بعدی پخش می شود.


مدت زمان : 19 دقیقه

طوفان های خورشیدی

Mercury