نام فیلم: ماجراجویی در منظومه شمسی A Solar System Adventure


این فیلم سفری ماجراجویانه به منظومه خورشیدی ماست که با جلوه های نمایشی زیبا و هیجان انگیز سعی دارد سیارات و دیگر اعضای خانواده خورشیدی را معرفی کند.در این میان عبور از کمربند عظیم سیاره زحل و دیدن جزییات این حلقه اسرار آمیز خالی از لطف نیست!این نمایش بصورت سه بعدی پخش می شود.


مدت زمان : 12 دقیقه

ماجراجویی در منظومه شمسی

Mercury