در باغ رمضان همراه با گنبد مینا در اوج آسمان ها


برنامه بازديد عمومی از گنبد مينا در ماه مبارک رمضان به شرح زير مي باشد.

 سانس اول : ساعت 21

سانس دوم : ساعت 22:30

برنامه بازدید و فروش بلیط در ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

در زمان شروع هر سانس و فقط برای همان سانس بلیط فروخته می شود ( برای مثال سانس اول که ساعت 21 است درب ضلع شمالی راس ساعت 21 بازشده و فروش بلیط صورت می پذیرد.30 دقیقه اول هر سانس جهت فروش بلیط و بازدید از موزه های اطراف می باشد و بعد از آن ورود به سالن اصلی به مدت 45 تا 50 دقیقه جهت تماشا فیلم های سه بعدی و دوبعدی علمی است. و هر سانس تشکیل شده است از 1 یا 2 فیلم و مبلغ هر سانس 150000 ریال بابت هر نفر می باشد.

 

 

Mercury