اطلاعات و فرم تماس


آدرس:
   مسیر اول: میدان ونک بزرگراه حقانی به سمت شرق- بعد از چهارراه
 جهان کودک -  انتها خیابان فرعی شهیدی   
   
مسیر دوم:  بزرگراه مدرس جنوبی- میدان آرژانتین بلوار آفریقا بعد از ساختمان راه آهن  - ورودی شهر گل 

تلفن تماس 

021- 88194685-6

پست الکترونیک : tehranplanetarium@yahoo.comگنبد مینا بر روی نقشه

Mercury