برنامه بازديد از گنبد مينا در فصل تابستان به شرح زير می باشد.

     سانس اول : ساعت 19:30

     سانس دوم: ساعت 21

     سانس سوم:ساعت 22:30

      

به دلیل آماده سازی ویژه برنامه نوروزی مجموعه آسمان نمای گنبد مینا ، سانس های اکران عمومی مورخ 96/12/24 و 96/12/25 برگزار نمی گردد.

 

فروش بلیط

تا اطلاع ثانوی فروش بلیط مجموعه آسمان نما به صورت آنلاین فعال نمی باشد هزینه بلیط برای هر نفر 200000 ریال می باشد فروش بلیط بصورت حضوری و در شروع هر سانس صورت میگیرد

زمانبندی بازدیدهای عمومی برای فیلم ها

روزهای بازدید از مجموعه آسمان نما برای بازدید عموم در فصل تابستان در سه سانس 19:30 و 21 و 22:30 می باشد .


Mercury