ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای خانواده ها همراه با اجرای موسیقی و برنامه های هنری

زنجیره ای از اجراهای هنری و سنتی اصیل ایرانی همراه با گرده خوانی ، نقاله خوانی و قوالی خوانی در کنار اجرای موسیقی کوچه نوازان (کوچه بازاری)در تمامی فضاها و بوستان های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد تهران

ایجاد فضایی برای گردشگری شهری و سپری کردن اوقات خوش اعضای خانواده در کنار هم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد تهران

Mercury