اطلاعات و فرم تماس


آدرس:
   مسیر اول: میدان ونک بزرگراه حقانی به سمت شرق- بعد از چهارراه
 جهان کودک -  انتها خیابان فرعی شهیدی  

 
   
مسیر دوم:  بزرگراه مدرس جنوبی- میدان آرژانتین بلوار آفریقا بعد از ساختمان راه آهن  - ورودی شهر گل 

تلفن تماس 

88194685-6(021)

http://abasabad.tehran.ir

 


گنبد مینا بر روی نقشه

Mercury