سفر به سرزمین باستانی تیمره


توضیحات:

تیمره منطقه ای باستانی در شهرستان خمین است که بیش از 21 هزار سنگ نگاره را همراه با اسرار شگفت انگیزش در دل خود جای داده است . با گنبد مینا در نوروز 97 در سفر به این منطقه اسرار آمیز همراه شوید

سفر و عکاسی از طبیعت سیمین دشت


توضیحات:

سفری یکروزه به سیمین دشت فیروزکوه و دیدن جذابیت های زمین شناختی این منطقه . با گنبد مینا در نوروز 97 در سفر به این منطقه اسرار آمیز همراه شوید

Mercury