ویژه برنامه ماه شناخت

رصد شبانه نزدیکترین همسایه زمین با تلسکوپ 16 اینچی مجموعه آسمان نما ، به مناسبت هفته جهانی نجوم (چهارم اردیبهشت ماه 1397)

Mercury